1. Deze actie wordt aangeboden Puklavec Family Wines B.V., gevestigd Ringbaan West 242, 5038NX Tilburg.
 2. De actie loopt tot en met 5 april 2020.
 3. De actie is toegankelijk voor iedereen die 18 jaar of ouder is en een Lot-nummer van een fles puklavec & friends heeft. Er is slechts één deelname per e-mailadres mogelijk. Het is niet mogelijk om met een e-mailadres én verschillende Lot-nummers deel te nemen.
 4. De winnaars worden na 6 april 2020 geselecteerd uit alle inzendingen. Er worden in totaal 18 winnaars geselecteerd.
 5. De actie bevat de volgende prijs:
  Elke winnaar ontvangt twee tickets voor een avond naar keuze voor Royal Park 2020 ter waarde van € 49,95 per ticket. De tickets zijn voor staanplaatsen tijdens het evenement.
 6. Puklavec Family Wines BV is niet aansprakelijk voor het eventueel afzeggen van het evenement als gevolg van getroffen maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. In het geval dat Royal Park in 2020 word afgezegd zijn de gewonnen tickets geldig voor Royal Park 2021.
 7. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 8. Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde, de actie is niet inwisselbaar voor geld.
 9. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige actie van toepassing is, handelt Puklavec Family Wines in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 10. Puklavec Family Wines B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 11. Puklavec Family Wines B.V. behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de actiepagina.
 12. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Puklavec Family Wines B.V.
 13. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op het nummer 013 8200268 (lokaal tarief) of mailen via de contactpagina.
 14. Bij deelname aan de actie worden in de toekomst nieuwsbrieven en informatie over andere acties van puklavec & friends verstuurd. Het is mogelijk om op elk gewenst moment jezelf af te melden voor verdere mailings.
 15. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
 16. Het uitreiken van de prijs wordt door Puklavec Family Wines B.V. afgehandeld.
 17. Met de winnaar(s) wordt na afloop van de actie door Puklavec Family Wines B.V. contact opgenomen. Voor uiterlijk 10 april 2020 is met alle winnaars contact opgenomen.